.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

· Misafirlerimizin ve tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini önemser ve çözüm odaklı yaklaşırız.

· Çalışanlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla eğitim ve etkinlikler organize ederiz.

· Tüm faaliyetlerimizde yasalara ve mevzuatlara bağlı kalırız.

· Bölgemizde bulunan doğal ve kültürel mirasların korunmasına ve tanıtılmasına, yöresel ürünlerin, hizmetlerin tanıtımı ve erişilmesine katkıda bulunuruz.

· Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın, doğal kaynaklarımızı bilinçli şekilde kullanması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışırız.

· Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin (engelliler, çocuklar) ürün ve hizmetlerimize erişimini kolaylaştırırız.

· Çalışanlarımıza hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı ortamı oluştururuz.

· Savunmasız grupların hiçbir şekilde zarar görmeyeceği, sorunlarının rahatlıkla iletilebileceği ve çözülebileceği çalışma ortamını sağlarız.

· Doğal kaynakların etkili şekilde kullanılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğanın korunması, atık miktarımızın azaltılması, geri dönüşümün sağlanması ve/veya zararsız hale getirilmesi üzerine çalışmalarımızı planlarız.

· Yerel ekonomiye katkı sağlamak ve karbon ayak izini düşürmek amacıyla, yerel tedarikçilerden satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmek önceliğimizdir.

· Enerji ve su kaynaklarımızı verimli şekilde kullanır, mevcut alt yapımızı geliştirerek enerji ve su yönetimi konusunda sürekli iyileştirmeyi hedefler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm için çaba gösteririz.

· Sürdürülebilirlik hedeflerimizi izler, ölçer ve gerekli olduğunda düzeltici faaliyetlerimizi başlatır ve sürekli iyileştiririz.

· Yerel paydaşların sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasına destek verir, yerel istihdama katkı sağlayacak projeler üretiriz.

Misyon;

Mary Palace demek; çalışanlarımızın marka değerimize katkı sağlarken kendilerini bu ailenin bir üyesi olarak gördüğü, misafirlerimizin detaylarda bile lüks ve zarafetten vazgeçmediğimiz eşsiz ve unutulmaz deneyimler yaşarken kendilerini evlerinin rahatlığında hissettikleri hizmet anlayışını benimsemekteyiz.

Vizyon;

Bulunduğu bölgede fark yaratan bir tesis olmanın ötesinde, sürdürülebilir yaklaşımlar çerçevesinde kaliteli ve güvenli bir hizmet ile misafir ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutarak Dünya turizminde vazgeçilemeyen bir marka olmayı amaçlamaktayız.

Değerlerimiz

İnsan

Bütün paydaşlarımıza kaliteli, güvenli, huzurlu ortam oluşturarak; değerli ve mutlu hissetmelerini sağlamak

Doğa

Çevreye verdiğimiz sonsuz saygının sürdürülebilirliği için gerekli çalışmaları yapmak ve bu çalışmalarda öncü olmak

Mükemmeliyetçilik

Sürekli geliştirilen ve iyileştirilen hizmetler ile ekip çalışmasının önemine inanarak en iyisi olmak

Misafirperverlik

Beklenti üstü deneyimler yaşatarak, misafirlerimizin vazgeçilmezi olmak

Vizyonerlik

Değer yaratacak her türlü gelişmenin öncüsü olacak hizmetleri ortaya koymak

KALİTE, ÇEVRE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

· MİSAFİR ODAKLI ÇALIŞMAK VE MİSAFİR MEMNUNİYETİNDE SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK

· ÇALIŞANLARIMIZ ARASINDA EKİP RUHUNU VE PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİMİ EN ÜST DÜZEYDE TUTMAK

· PERSONELİMİZİ SÜREKLİ EĞİTEREK YÖNETİM SİSTEMLERİMİZDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ VE GELİŞTİRMEYİ SAĞLAMAK

· ÇEVREYE VERDİĞİMİZ OLUMLU ETKİLERİ ARTIRIP, OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTMAK

· ÇEVRE DUYARLILIĞINA VE GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTMEK

· HİZMET STANDARTLARINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK

· YENİLİKLERE AÇIK OLMAK

· GIDALARIN ALIMINDAN MİSAFİR VE PERSONELE SUNUMUNA KADAR SÜREKLİ GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

· YASA VE MEVZUATLARDA BULUNAN GIDA GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE GEREKLİLİKLERİNE UYGUNLUĞU SAĞLAMAK

copy-right