POLİTİKALARIMIZ

KALİTE, ÇEVRE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • MİSAFİR ODAKLI ÇALIŞMAK VE MİSAFİR MEMNUNİYETİNDE SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMAK
 • ÇALIŞANLAR ARASINDA EKİP RUHUNU VE PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİMİ EN ÜST DÜZEYDE TUTMAK
 • MARY PALACE EKİBİNİ SÜREKLİ EĞİTEREK YÖNETİM SİSTEMLERİMİZDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRM VE GELİŞTİRMEYİ SAĞLAMAK
 • ÇEVREYE VERDİĞİMİZ OLUMLU ETKİLERİ ARTIRIP, OLUMSUZ ETKİLERİ AZALTMAK
 • ÇEVRE DUYARLILIĞINA VE GIDA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK, AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTMEK
 • HİZMET STANDARTLARINI SÜREKLİ GELİŞTİRMEK
 • YENİLİKLERE AÇIK OLMAK
 • GIDALARIN ALIMINDAN MİSAFİR VE ÇALIŞANLARA SUNUMUNA KADAR SÜREKLİ GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
 • YASA VE MEVZUATLARDA BULUNAN GIDA GÜVENLİĞİ, KALİTE VE ÇEVRE GEREKLİLİKLERİNE UYGUNLUĞU SAĞLAMAK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 • Misafirlerimizin ve tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini önemser ve çözüm odaklı yaklaşırız.
 • Çalışanlarımızın farkındalığını artırmak amacıyla eğitim ve etkinlikler organize ederiz.
 • Tüm faaliyetlerimizde yasalara ve mevzuatlara bağlı kalırız.
 • Bölgemizde bulunan doğal ve kültürel mirasların korunmasına ve tanıtılmasına, yöresel ürünlerin, hizmetlerin tanıtımı ve erişilmesine katkıda bulunuruz.
 • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın, doğal kaynaklarımızı bilinçli şekilde kullanması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışırız.
 • Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin (engelliler, çocuklar) ürün ve hizmetlerimize erişimini kolaylaştırırız.
 • Çalışanlarımıza hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı ortamı oluştururuz.
 • Savunmasız grupların hiçbir şekilde zarar görmeyeceği, sorunlarının rahatlıkla iletilebileceği ve çözülebileceği çalışma ortamını sağlarız.
 • Doğal kaynakların etkili şekilde kullanılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, doğanın korunması, atık miktarımızın azaltılması, geri dönüşümün sağlanması ve/veya zararsız hale getirilmesi üzerine çalışmalarımızı planlarız.
 • Yerel ekonomiye katkı sağlamak ve karbon ayak izini düşürmek amacıyla, yerel tedarikçilerden satın alma faaliyetlerini gerçekleştirmek önceliğimizdir.
 • Enerji ve su kaynaklarımızı verimli şekilde kullanır, mevcut alt yapımızı geliştirerek enerji ve su yönetimi konusunda sürekli iyileştirmeyi hedefler, yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm için çaba gösteririz.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerimizi izler, ölçer ve gerekli olduğunda düzeltici faaliyetlerimizi başlatır ve sürekli iyileştiririz.,
 • Yerel paydaşların sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasına destek verir, yerel istihdama katkı sağlayacak projeler üretiriz.

copy-right